Efterlängtad konferens gav kunskap och inspiration

Kor på bete

Den 20-21 oktober träffades Jämtlands förtroendevalda på en konferens på Frösö Park hotell. Det blev en kombinerad konferens med fokus på aktuella frågor, gemensamt arbete inom organisationen och framtidens utmaningar.

Till konferensen  hade ett femtiotal deltagare  slutit upp. Konferensens moderatorer  var Malin Karlsson och Lars Ahlin , från  LRFs regionstyrelse som analyserade valutgången och det konstitutionella läget. Hur kommer detta egentligen att påverka förutsättningarna för företagarna inom de gröna näringarna?

– Det är stärkande för folkrörelsen när vi får träffas och diskutera tillsammans om våra frågor framåt på det här viset. Det dyker alltid upp något nytt som man reagerar på och det är nyttigt för oss att både ifrågasätta oss själva men också stärka varandra. Vårt arbete framåt är än viktigare i en tid som denna fylld med oroligheter och när vi träffas på en förtroendemannakonferens upplever jag att engagemanget fylls på, sade Nils Björid, vice ordförande i regionstyrelsen LRF Jämtland om konferensen. 

Anna Iwarsson, enhetschef för enheten folkrörelseutveckling vid LRF Riks.

Medlemsdialogen ska skapa mer medlemsnytta
Anna Iwarsson, enhetschef för enheten folkrörelseutveckling vid LRF Riks berättade om hur LRF ska skapa mer medlemsnytta tack vare den medlemsdialog som man under en tid arbtetat med.

– Det finns en önskan både från medlemmar och förtroendevalda om att LRF ska bli mer inkluderande, innovativt och pådrivande. Med inkluderande menar vi att vi vill spegla samhället bättre, både ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv, men också i mötet med morgondagens lantbrukare, de unga. Mer innovativa innebär att vi ska snabba upp våra interna processer och våra kraftsamlingar ska göras mer gemensamt, på kommun-, region-, nationell och EU-nivå. Slutligen innebär pådrivande att vi vill uppfattas som mer proaktiva och lösningsorienterade, berättar Anna Iwarsson.

11500 enskilda personer har idag olika förtroendeuppdrag för LRF och tanken är att de ska lägga mindre tid på administration men samtidigt behålla den demokratiska ordningen.

– Det är viktigt att det inte är betungande att ta ett förtroendemannauppdrag i LRF, utan engagerande och attraktivt. Målbilden är att alla förtroendevalda ska uppleva uppdraget som mer meningsfullt, enkelt och roligt, säger Anna.

Anton Öhrlund från LRF Ungdomens riksstyrelse.

Modeshow med profilkläder från LRF
Under konferensen presenterades även de verktyg och de material som finns att använda för dig som förtroendevald i LRF. Anton Öhrlund från LRF Ungdomens riksstyrelse belyste vikten av ett ungt engagemang och förutsättningarna för framtidens företagare i näringen.

Några ledamöter från regionstyrelsen, LRF Ungdomen och Mitt Härjedalens lokalavdelning bjöd på moderiktig show och visade upp LRF profilkläder från LRF profilshop 3 pr. Lotta Voldstad från profilshopen fanns på plats och kunde lotsa deltagarna i hur de kan skapa konto och beställa via profilshopen.