En höstkonferens fylld av kunskap och inspiration

Den 27-28 oktober samlades Norrbottens och Västerbottens förtroendevalda för höstkonferens på Medlefors Hotell och Konferens i Skellefteå.  Det blev en inspirerande konferens med fokus på aktuella frågor och höstens kommande påverkansarbete.

Till höstens konferensen hade ett 60-tal deltagare från både Norrbotten och Västerbotten slutit upp. Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbottens regionstyrelse och Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbottens regionstyrelse inledde konferensen med analys av valutgång och det konstitutionella läget samt genomgång av LRFs Reformagenda.

Jenny Karlsson, ordförande regionstyrelsen LRF Norrbotten avtackar  Eva Carlsson, regional kommunikatör som slutar efter 15 år på LRF.

Lars- Erik Lundkvist, näringspolitisk expert LRF berättade om LRFs strategiska krisgrupp och energipolitik samt jordbrukets kostnadsläge. Håkan Nilsson presenterade Norrlandsgruppen och berättade om arbetet framåt.

Referensgruppen med Stefan Lindgren, ledamot i LRF Västerbottens regionstyrelse och Josefin Lundberg, ledamot i LRF Norrbottens regionstyrelse berättade om arbetet med Folkrörelseutvecklingen och LRFs värderingar och god etik tillsammans med Maria Lindström, regional folkrörelseutvecklare LRF Nord.

Karin Nolén, regional sakkunnig inom skog och vilt.

Karin Nolén, regional sakkunnig inom skog och vilt berättade bland annat om de nya artskyddsreglerna som börjat gälla från och med oktober samt det proaktiva arbete LRF gjort efter SVTs omdiskuterade program ”Slaget om skogen”.

LRF Nords regionala kommunikatörer Eva Carlsson och Jenny Gotthold berättade om de regionala kommunikationskanalerna, gav tips och idéer hur man ska tänka kring media och press samt presenterade LRFs nya hemsida tillsammans med Ingrid Hedevind Brask som är ny presschef på LRF Riks.

Konferensen avslutades med ett studiebesök på Exploratoriets nya utställning Matvalet. En interaktiv utställning som ska öka allmänhetens medvetenhet kring hållbar produktion och konsumtion av mat.