En konferens om företagande, mat och minskad sårbarhet

Till konferensen Framtidsmat den 30 september, samlades ett femtiotal deltagare på Torsta vid Grönt center i Ås. Under dagen serverades ett synnerligen matigt program som tog avstamp i Jämtland och Härjedalens mat- och livsmedelsstrategi.

Framtidsmat är också namnet på den plattform som samlar aktörer från näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer för samarbete i Jämtland/Härjedalen.

Konferensprogrammet kretsade kring ”Bärkraftiga företag”, ”Innovation och kunskap” samt ”Medveten konsumtion”. På temat ”Bärkraftiga företag” fanns Storhagens lantbruk, Mittådalens sameby, Norrlandsägg och Vattudalens fisk representerade. De pekade bland annat på vikten av förenklade regelverk och möjligheten att hitta synergieffekter med andra aktörer i livsmedelskedjan.

Projektgruppen för konferensen – Marie Sjölin, Julia Pearson och Annichen Kringstad.

I blocket ”Innovation och kunskap” visade Torsta gymnasium att de har fler sökande till naturbruksprogrammet än någonsin i år. Samtidigt vittnade Jämtlandsgårdens slakteri om en skriande brist på slaktare och styckare – något som inte bara handlar om utbildning utan mer om attraktivitet och infrastruktur. På forskningsfronten pratade Hushållningssällskapet om odling av bland annat proteingrödor, men betonade att det behövs både mottagare av och en fungerande logistik kring nya grödor.

Under dagen gavs flera tillfällen till diskussion i ”bikupor” runt borden.

Slutligen vidgades perspektivet till hur alla kan bli mer medvetna konsumenter. Ett gott exempel är Farmer time som kopplar samman lantbrukare och skolklasser för att utbilda elever till medvetna konsumenter. Henrik Harr från Länsstyrelsen visade en krislåda. Ida Berge, legitimerad dietist, berättade hur de nordiska kostråden kan skruvas mot förutsättningarna för Jämtland/Härjedalens lokala matproduktion. Samtidigt visade Östersunds kommun hur de arbetar för att upphandla så mycket lokalt producerad mat som möjligt. Upphandlingskontoret berättade bland annat om potatisupphandlingen med två lokala leverantörer och att det planeras för införande av DIS, som ger små företag större möjlighet att delta i upphandlingar.

En krislåda visades upp av Länsstyrelsen Jämtland.

Klicka här för att se konferensen i efterhand.