Stort energiintresse bland bönder

Föreläsare berättar om kraftvärme
Magnus Johnsson från Svenska Volter presenterar kraftvärme som lösningen för lantbrukare, mycket värme och el från en och samma källa.

Så har turen kommit till Örebro. På internationella kvinnodagen den 8 mars blir det energiträff för små och medelstora företag i Örebro län. När energipriserna rusar och samhället behöver varje kilowatt öppnas dörren för energibonden. Så intresset väntas bli stort på Eurostop.

Det har varit fullt hus vid LRFs energiträffar på andra orter. Intresset har varit så stort att många skrivit upp sig på reservlistan. Programmet är matat med i stort sett alla energislag ett lantbruksföretag kan använda för eget bruk men också för leverans till energimarknaden.

- Vi ser en ny sorts lantbrukare: energibonden. Våra medlemmar sitter många gånger på resurserna som kan bli energi. Allt från gödsel från djurproduktion, som kan bli biogas. Vi har möjligheten att sätta solpaneler på våra ladugårdstak, odla raps för RME eller ställa ett vindkraftverk i blåsigt läge, berättar Kristian Petersson, sakkunnig i Region Öst.

Men han vill att deltagarna lyssnar in nyheterna kring kraftvärme, där nya möjligheter öppnas för medlemmar med egen skog, och möjligheten för småskalig energilagring som gör det möjligt att producera solel på dagen och nyttja den senare under dagen eller veckan. Ett annat spår är att bygga en laddinfrastruktur på gården.

Som bakgrund till informationsmötena kan Kristian Petersson visa på en undersökning där vartannat lantbruksföretag kan tänka sig en investering i egen energiproduktion. Efter riksdagsvalet lämnade LRF dessutom över en sammanställning om vad Den gröna näringen på kort sikt kan leverera inom energiområdet, ny energi som motsvarar dagens kärnkraft.

Läs mer om programmet här och anmäl dig ASP.