Få möjligheter kvar att söka om Klimatklivet, påbörja din ansökan redan nu!

Blåklint
Har du funderat på att söka stöd från Klimatklivet för en investering som kan bli klar till 30 juni 2024? Passa på att förbereda din ansökan redan nu!

Till hösten är lantbrukare, företag och organisationer med flera återigen välkomna att söka stöd från Klimatklivet för investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser.

Naturvårdsverket och Klimatklivet har fått försämrade budgetförutsättningar. Detta innebär att ramen för hur långa investeringar vi kan söka för har minskat. 

Naturvårdsverket skriver följande på sin hemsida: 

Till hösten är lantbrukare, företag och organisationer med flera återigen välkomna att söka stöd från Klimatklivet för investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Ändrade förutsättningar för stödet innebär att projekt som kan slutföras senast 30 juni 2024 kommer att handläggas först. Projekt med längre genomförandetid kommer endast att kunna få stöd om förutsättningarna för Klimatklivet förbättras genom höstbudgeten.

Har du funderat på att söka stöd från Klimatklivet för en investering som kan bli klar till 30 juni 2024? Passa på att förbereda din ansökan redan nu! Precis som tidigare kan man inte få stöd från Klimatklivet om man redan påbörjat sin investering eller genomfört ett inköp. Men man kan begära in offerter och undersöka möjligheten till snabb leveranstid för att kunna genomföra sitt projekt i tid och öka möjligheten att kunna få upp till 70 procent i stöd. Som vanligt är det dock de projekt med bäst klimatnytta som har störst chans att få stöd från Klimatklivet!

Mer information

Klimatklivet (naturvardsverket.se)

Klimatklivets budgetramar 2024-2026

2024    Ca 4 md SEK
2025    945 mn SEK
2026    445 mn SEK

LRFs uppmaning till dig som är intresserad av att söka klimatklivet är att i så god tid som möjligt höra av er till Naturvårdsverket för att se om ert projekt är möjligt att genomföra till 30 juni 2024. 

LRF arbetar aktivt för att öka och förlänga klimatklivet kommande år, det är vår bestämda uppfattning att detta är helt nödvändigt för att förbättra chanserna för klimatomställningen inom lantbruket. 

Frågor och kontakt

Tove Lönstad
Näringspolitik rådgivare, Energi
tove.lonstad@lrf.se