Fler konferenser i framtiden

Framtidsdag på Gotland 22

”Grön framtidsdag” på Gotland Grönt Center samlade drygt 170 deltagare i år. Arrangemanget var efterlängtat och uppskattat, visar utvärderingen där deltagarna gillade att det var många föreläsningar att välja mellan.

Det myllrade av aktivitet när ”Grön framtidsdag” öppnade upp på Gotland Grönt Center i början av november. Inte mindre än sexton seminarier fanns det att välja mellan. I stort sett alla branscher, nischer och områden var belysta.

Populära seminarier
Högst betyg och flest applåder fick Sofia Björnsson och Axel Hansson som berättade om nya CAP, kostnadskrisen och hur LRF och andra bondeorganisationen i Europa samverkar för att påverka EU i rätt riktning men också hur de snabbfotat måste agera på lantbruksfientliga förslag som kommer från andra intresseorganisationer.

Förnybara drivmedel med David Varverud från Energifabriken, markkartering med Britt Wolter och Frida Thomsson samt ”Digitalisering som hjälp till alla” med Ola Thomsson fick också många kryss i utvärderingen.

Besökare önskarde fortsättning
Andra programpunkter som drog deltagare var fördjupningar inom biostimulanter, klövhälsan, spannmålsmarknaden, virtuella stängsel, ogräsbekämpning, framtida ärtproteiner, markhälsa och framtiden för ägg och grisnäringen.

Just att det fanns många olika föreläsningar att välja mellan uppskattades liksom att föreläsningarna var ”förvånansvärt bra, bättre än förväntat”. Klart är att framtidsdagen är viktigt för näringen. Många gillar möjligheten att nätverka och ser fram emot att den snart kommer tillbaka.

– Det ska den absolut göra, men vartannat år kan kännas som ett naturligt intervall, säger Petter Engström vice regionchef på LRF Öst.