Fullt hus på Strategiskt forum

LRF Ungdomen Strategiskt forum 2022

Samtliga 21 ungdomsregioner var representerade - tillsammans med LRF Ungdomens riksvalberedning och LRF Ungdomens riksstyrelse - när Strategiskt forum hölls i Stockholm.

I början av december träffades landets LRF Ungdomar för två intensiva strategidagar. Träffen berörde en rad olika ämnen där både tidigare och nya styrelseledamöter deltog. Ett 50-tal personer var på plats som alla ville lära sig mer om vad de, i sin roll som förtroendevalda, kan göra i sitt arbete på hemmaplan.

— Tanken med träffen är att få ett större nätverk, få prata om alla viktiga frågor och samtidigt ha roligt, säger Erika Frost på Folkrörelseutvecklingsenheten som också var med under dagarna.

På agendan var ämnen som medlemsrekrytering, CAP och ägarskifte. Motionsskolan om hur man engagerar sig och påverkans arbetar inom LRF – som hölls av bland andra Anton Öhrlund, vice ordförande i LRF Ungdomens riksstyrelse – inspirerade deltagarna.  Passet om ägarskifte ledde också till flera diskussioner och hur man på bästa sätt kan tänka kring samverkan mellan regionerna.  

— Många hade bra synpunkter och inspel på hur LRF Ungdomarna kan få ännu större engagemang ute i landet. Framför allt blev en del idéer bekräftade av andra förtroendevalda som lyckosamma. Ett exempel på det var hur vissa regioner skapat intresse för uppdrag i en styrelse eller valberedning genom att plocka in sistaårselever från naturbruksgymnasier, säger Erika.