Gårdsförsäljning av mat och dryck

Lokal mat

Lokal livsmedelsförädling är en möjlighet att ta vara på det växande intresset för lokal mat och dryck. Genom att skapa fler möjligheter till försäljning av lokalt producerade livsmedel kan fler företag starta och växa samt bidra till besöksnäringen och en levande landsbygd.

Den svenska produktionen av alkoholhaltiga drycker har utvecklats snabbt de senaste åren med nya vinproducenter, mikrobryggerier och destillerier som etableras runt om i Sverige. Det finns även ett stort intresse för lokala och närodlade drycker bland konsumenter. I nuläget kan besökare inte köpa produkterna i anslutning till produktionsstället, utan hänvisas till Systembolaget. Det innebär att man inte tar tillvara på möjligheterna till landsbygdsutveckling och en utvecklad besöksnäring i anslutning till produktionen. LRF anser därför att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker bör tillåtas snarast, eftersom det gynnar småföretags möjlighet att växa på landsbygden. När gårdsförsäljningen nu kommer att utredas, är det viktigt att ta hänsyn till producenternas behov, samtidigt som Systembolagets monopol upprätthålls.

Företagare som förädlar lokalt producerade råvaror till livsmedel kallar sig ofta mathantverkare och skapar ofta unika produkter med hög kvalitet och tydlig identitet. Merparten använder sig av råvaror som produceras eller förädlas på den egna gården och investeringsviljan är god. Dock finns det svårigheter med att få bygglov för utbyggnad av lokaler för att sälja produkterna, eftersom dessa inte är bygglovsbefriade. För att ta tillvara på utvecklingsmöjligheterna med lokal förädling och försäljning av livsmedel, bör bygglovskravet för gårdsbutiker slopas.

LRF vill att:

  • Lagstiftningen om gårdsförsäljning ska utformas från ett företagar- och landsbygdsperspektiv
  • Bygglovskrav för gårdsbutiker ska tas bort