Halländska Lärarstudenter träffade lantbrukare

Lärarstudenter som läser till NO lärare för årskurs 4–6 vid Högskolan i Halmstad träffade lantbrukare för att lära sig mer om lant- och skogsbruk.

Peter Andersson från Idala berättade om mjölkkor och hur det är att bedriva mjölkföretag idag. Mathilda Clausén Wingård visade olika trädslag och beskrev det svenska skogsbruket, studenterna fick också gissa på hur mycket skog som Sverige består av. Catarina Gardell Nilsson som bedriver ekologisk grönsaksproduktion på Tångagård, beskrev hur en dag på gården kan se ut och hur grönsaksåret ser ut. Roger Christiansson som bedriver grisproduktion berättade också han om sitt företag och hur det är att bedriva grisproduktion i tider som dessa när insatsvarorna har ökat i pris.

Lärarstudenterna var mycket nyfikna på lantbruket och flera av dem tyckte att besöket var bra och lärorikt. De ställde också många frågor till lantbrukarna.

David Öhman och Alexander Jeppson kommer definitivt att ha med sig detta besök i åtanke när de ska undervisa i framtiden.

-Jag tänker att det är viktigt att binda ihop det praktiska med det teoretiska och att vara ute på en gård gör att det blir mer verkligt. Detta är ett sätt för mig att skapa kontakter för framtiden, sa David.

De fick också en rundtur på Berte gård, där de fick se hur mjölkning i robot går till men också träffa kalvarna och se biogasanläggningen.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör


Att klappa kalvar en stund är mysigt. Foto: Clara Hyltbäck.