Insändare: Det kan funka - med en klok förvaltning

Varg, bild från Unsplash

Att som djurägare bli drabbad av en vargattack är inte bara en ekonomisk förlust utan även en tragedi som sätter djupa spår hos människor som blir drabbade.

Insändare i Falköpings Tidning 31 maj 2023 

Det är många som har hund, katt, nötdjur, får och hästar som är djupt oroliga för sina djur och funderar på hur man ska göra, ute, inne vad säger djurskyddslagen?

Ska vi ha varg i Sverige då behövs också en samsyn och samarbete mellan för och emot, vi kan inte utgå från hur det var förr utan vi behöver förhålla oss till hur det ser ut i nutid.

Det är en hel rad frågor vi behöver ställa oss, vad vill vi med den svenska livsmedelsproduktionen, vad får ökad vargstam kosta, hur påverkas kommunernas befolkningsunderlag om landsbygden utarmas, hur påverkas den biologiska mångfalden med färre betesdjur, är man för en ökad vargstam är man också då beredd att på olika sätt att ta ansvar för kostnader, ställa upp och hjälpa till där det finns behov tex slå artrika betesmarker för att de ska hålla sig hävdade så att inte skogen ska ta över när betesdjuren försvinner, hjälpa till att ta hand om döda skadade djur mm. Eller är det bara den enskilde djur/ markägaren som ska ta allt ansvar.

Med en klok förvaltning där stammen hålls på så låg nivå som möjligt och individer med ett avvikande och närgånget beteende behandlas effektivt, ja då finns förutsättningar att det kan fungera.

Wanja Wallemyr
ordf LRFs kommungrupp i Falköping


Insändare i Falköpings Tidning 31 maj 2023 
https://www.falkopingstidning.se/2023-05-31/lrf-det-kan-funka-med-en-klok-forvaltning