Jag älskar bönder!

”Traktorn går först” är också ett statement på hur viktig livsmedelsproduktionen är. Vore bra om fler hade det i åtanke när de möter ett fullastat traktorekipage på en smal väg.

Lokal mat

Lisa Lemke, känd från TV och matskribent, utryckte sin beundran för de som levererar all den goda maten. Platsen var Skrea Matbruk och åhörarna var halländska förtroendevalda, framför allt ordföranden.

Maten som serverades var italieninspirerad, men lagad på lokala råvaror. Eller 80% som Lisa sa för allt kan ju inte odlas i Sverige.

Lisa sprudlade av entusiasm när hon talade om svenskt lantbruk och halländskt i synnerhet. Att det är lätt att samarbeta när det är nära till allt var hon tydlig med. Och mer samarbeten vill hon ha. Har ni bra idéer frågade hon de närvarande.


Foto: Birgit Jönsson.

”Traktorn går först” är också ett statement på hur viktig livsmedelsproduktionen är. Vore bra om fler hade det i åtanke när de möter ett fullastat traktorekipage på en smal väg.

Lisa var allvarlig när hon talade om den offentliga kontrollverksamheten. ”Man ska inte behöva känna sig som bov och bandit.” Den känslan lär hon dela med många lantbrukare. Att vi ska ha kontroller menar hon är en självklarhet för att allmänheten ska ha förtroende för verksamheten. Men hur genomförs de?

Nya Nordiska Näringsrekommendationer

Emma Fransson från personalen berätta om förslaget till nya nordiska näringsrekommendationer. Mycket kan sägas men ingången är att vegetarisk kost är det som gäller. Ingen hänsyn tas till biologisk mångfald (betande djur) och biotillgänglighet; upptaget av bland annat protein, järn och zink.

Man har inte heller tagit hänsyn till de specifika nordiska förhållanden som klimatzoner och mycket marker som bara är lämpliga till betesdrift.

Kosten bör baseras på livsmedel som kan produceras lokalt och regionalt och på forskning inom näring och hälsa, inte miljö (klimat).

CAP 23

Cecilia Bengtsson, regionstyrelsen, redogjorde för förändringarna i systemet. På Jordbruksverkets hemsida finns en bra genomgång om vad som gäller. Men det är anmärkningsvärt att de 1-åriga miljö- och klimatersättningarna för 2023 inte kommer att betalas ut förrän 2024. Inga delutbetalningar för några ersättningar.


Cecilia Bengtsson pratade CAP. Foto: Birgit Jönsson.

Kommunal reformagenda

Martina Philip, Per Carlsson, Jennie Dannegren och Jan Landström berättade om den viktiga skriften som är en stötta för kommungrupperna i det lokala påverkansarbetet. Borde vara en kioskvältare! Här hittar ni reformagendan >>

Framtidens folkrörelse

Anders Claesson, regionstyrelsen, informerade om den kommande remissen, mitten av januari, om LRFs fortsatta organisation. Inriktningsbeslut kan förväntas på riksförbundsstämman.

Birgit Jönsson