Jord och skog engagerar!

LRF i Mark och Södra har ordnat en debatt om de gröna näringarnas villkor. Björn Larsson, regionstyrelsen Västra Götaland var moderator debatten och Jimmy Johnsson var initiativtagare.

Ska vi bygga på jordbruksmark? Är det ett samhällsintresse med bostäder som går före att åkern ska värnas? Och var ska landsbygdens generationsboenden finnas? Kommunfullmäktiges partier var ense om att åkerjorden ska skyddas men hur och omfattning var frågan.

Det finns många kommunala regler som berör jord- och skog. Bland annat när det ska faktureras för miljötillsyn. Enigheten var inte total om vilken taxemodell som ska tillämpas. Men det var gott att höra att så många ansåg att det ska vara lätt att driva företag och göra rätt.

Det hettade till när skog och biologisk mångfald debatterades. Inte minst publiken hade många erfarenheter om hur politiken hanterat skogsfrågorna genom åren. Inte så positiva upplevelser.

Jonny Hylander, LRFs kommungrupp, framförde att det är bättre med mångfald än enfald och styrelsekollegan Åsa Hugosson fick publikens uppskattning när hon sa att "det man äger vårdar man.

En bra kväll där många svar gavs även om det finns många fler spörsmål som berör det lokala näringslivet.

Birgit Jönsson