Julius växer - höstvetet alltså!

Fältvandring genomfördes i Grimeton och samtalen berörde bland annat gödselgivor, sådatum och bekämpning.

En inte alltför varm kväll i juni tog Gunilla och Jörgen Nilsson i Grimeton emot för en fältvandring. Men först var det korvgrillning som Grimetons Lantmän och Gullviks bjöd på.

Jörgen hade full koll på gödselgivor, sådatum och bekämpning under rundvandringen. När växtodlare och rådgivare kommer samman finns alltid många spörsmål att diskutera. Den här typen av vandring är en bra uppdatering om av vad som är nytt och om idéer som kan ge en bättre skörd.

Kaffet intogs i maskinhallens relativa värme. Med naturlighet blev det många frågor och funderingar om gödselpriset, tillgång på insatsvaror, spannmålstillgången i världen och hur det ska sluta i Ukraina.

Birgit Jönsson