Klimatvecka i Jönköpings län!

Carl-Johan Bertilsson och Ulrica Björnhag, Hagshultskossorna

Snart är det dags för Klimatveckan i Jönköpings län. Den 17-23 oktober genomförs en mängd olika aktiviteter i länet på temat KLIMATSMART NÄRINGSLIV. Här kommer några tips på intressanta seminarium och aktiviteter att ta del av!

 

Det vore synd att bara lyfta fram några enstaka arrangemang för det erbjuds så OTROLIGT mycket under klimatveckan i Jönköpings län! Klicka dig in på respektive datum i kalendern på Klimatveckans hemsida och kika på alla de fantastiska aktiviteter, seminarier och webbinarier som erbjuds.

LRF Jönköpings län finns med som ledamot i Klimatrådet i Jönköpings län och är dessutom ordförande i fokusgruppen Förnybar energi, jord- och skogsbruk.

Se hela Klimatveckans program 17 - 23 oktober här!

 

Någa tips på aktiviteter:

 

17/10 Cirkulär och hållbar textilproduktion – nu möjligt! (inställt/framflyttat, nytt datum kommer senare)

 

18/10 Studiebesök på HZI Jönköping Biogas

Kl. 09.00-11.30

Att producera biogas från organiskt avfall är klimatsmart, bussarna i Jönköping körs på biogas och den flytande biogödseln levereras till lantbrukare som sedan använder den som gödselmedel på åkermark. Biogas är ett miljöanpassat alternativ till fossila bränslen. Genom att vi tar till vara på matavfallet lokalt får vi ett alternativ till bensin och diesel med minimal klimatpåverkan. Välkommen på ett studiebesök på anläggningen. Besöket avslutas med ett samtal om biogasens möjligheter och hinder i framtiden.

Plats: Den nya anläggningen på Miljöns marker mellan Barnarp och Tenhult. HZI Jönköping Biogas AB, Miljövägen 12, 555 92 Jönköping

Anmälan till LRF Medlemsservice: 010-184 40 00 eller medlemsservice@lrf.se, senast den 14/10

19-21/10  Träffa LRF på Elmia Lantbruk

Monternr: B02:38

Temat för årets mässa är Klimat. Välkommen till LRF:s monter och prata om dina viktiga frågor för de gröna näringarna! I vår monter träffar du under dagarna förtroendevalda och personal från många av LRF:s regioner. LRF anordnar också tre seminarier under mässan, bland annat om solenergi. 

20/10 Klimatkonferensen

Kl. 08.30-13.30

En av de stora aktiviteterna under Klimatveckan är Klimatkonferensen. Under Klimatkonferensen delas även årets Klimatpris ut. Konferensen är kostnadsfri att delta på och fika och lättare lunch ingår. Som deltagare får du bland annat senaste nytt från olika branscher, organisationer och företag, ny energi till att ta dig an klimatomställningen i din egen organisation eller vardag oich goda exempel på organisationer som bidrar till att göra Jönköpings län till ett Klimatsmart plusenergilän.

Plats: Elmia, Jönköping. Det går också att följa konferensen digitalt. Anmäl dig senast 9 oktober.

21/10 Slutseminarium Vattenbruk – ett klimatsmart sätt att producera livsmedel i Jönköpings län

Kl. 09.00-12.00

Vilken potential har ett landbaserat, recirkulerande vattenbruk i vårt län, vilken roll kan näringslivet spela och hur kan resurser tas tillvara på ett mer effektivt sätt som möjliggör en ökad och hållbar livsmedelsproduktion? Dessa frågor kommer att diskuteras under slutseminariet i projektet ”Identifiering och kartläggning av lämpliga områden för vattenbruk inom Jönköpings län” som pågår fram till slutet på 2022.

Plats: Klubbhusgatan 13, Jönköping. Anmäl dig här