Kommungruppen bjöd in politiker till uppföljningsmöte

I maj månad hade Ulricehamns kommungrupp en träff ute i fält hos Johan Tisell, Hössna och nu samlades man för fortsatt diskussion på kommunens fina anläggning Lassalyckan.

Bo Gotting hälsade alla varmt välkomna. (Alla de politiska partierna var representerade även denna kväll.)

Först ut var kommunens måltidsstrateg Johanna Skenning. Hon presenterade kommunens syn på upphandling och vilka möjligheter det finns till samarbete med lantbrukarna. Mycket engagemang ifrån mötesdeltagarna för att finna möjligheter för samarbete. Nu är det upp till lantbrukarna att ”sälja” in sina produkter och kontakta Johanna.

Emma Fransson, LRF berättade om att det håller på att uppdatera de nya livsmedelsbaserade kostriktlinjerna NNR (nordiska näringsrekommendationer) Denna rapport kommer sätta ramen för hållbarhet i de nordiska nationella riktlinjerna rörande deras nationella livsmedels- och hälsopolitiska program. Ulricehamns kommungrupp sätter sig emot NNR´s riktlinjer och ifrågasätter hur forskargruppen kommit fram till sitt resultat.


Det blev många och intressanta diskussioner under kvällen. Foto: Petra Wirtberg.

Länsstyrelsens Kajsa Lycke var med på länk och berättade om hur länsstyrelsen arbetar med livsmedelsförsörjning i kris och beredskapsfrågan. Bland annat hur robust är vår livsmedelsförsörjning i en kris eller ett krig, beredskap skall klara 3 månaders störning, man tittar på livsmedelssäkerhet, planerar för prioritering av samhällsviktiga resurser mm

Sist ut var Hushållningssällskapets VD Jonas Bodehem. Han pratade om livsmedelsförsörjning som blivit en alltmer viktig fråga i Sverige. En stor del av arbetet med att öka livsmedelsförsörjningen kan ske på den kommunala nivån. Kommunerna får hjälp med att beräkna försörjningsbalansen och får en rådgivare som hjälper till och förklarar resultatet.

Bo Gotting, vice ordförare sammanfattar mötet om hur vi kan bli mer självförsörjande i kommunen. Roligt var att kommunens politiker samt länsstyrelse, kommunens kostchef och Hushållningssällskapet bidrog till intressanta diskussioner.

Petra Wirtberg