Lena Åsheim är ordförande i branschrådet.

Anna Kaijser är sammanhållande tjänsteman.

Ingrid Eilertz är enhetschef LRFs branscher där LRF Lokal mat och dryck ingår.

Övriga organisationer
Eldrimner
Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier
Sveriges gårdsmejerister
Föreningen Svenskt vin
Biodlingsföretagarna
Sveriges biodlares riksförbund
MatVärden förening
Ösby Grönt Kompetenscentrum