Korv och diken, en sensommarkväll

När den årliga grillkvällen i Länghems lokalavdelning gick av stapeln, medverkade Markus Hoffman och berättade bland annat om dikning, dikningsföretag och studiecirklar.

Cirka 25 personer samlades på Broaslätts gård i Länghem en solig sensommarkväll för lokalavdelningens årliga grillkväll.

Efter grillning, kaffe och kaka berättade Markus Hoffmann kort om LRF:s arbete med underhåll av diken, domstolsärenden, dikesstudiecirklar i samarbete med Jordbruksverket och att aktivera dikningsföretag.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har digitaliserat kartor och akthandlingar över länets dikningsföretag. Kartor över dikningsföretagen i och kring Länghem hade skrivits ut i storformat och ledde till diskussion i grupper kring respektive dikningsföretag. En del genomför underhåll och en del inte och de flesta behöver tillsätta en styrelse.

Länken nedan, går till Länsstyrelsen vattenarkiv med karta. Leta upp din trakt och se vilka dikningsföretag som finns. Klicka på det blåa rastret som visar avgränsningen av dikningsföretaget så kommer en informationsruta upp med årtal för bildandet, areal med mera och i rutan finns en klickbar länk till själva akthandlingarna. 

Läs mer här: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=6ab7fcca7c3e45ad8d84ebd38bd962ad

Markus Hoffmann