Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en invasion av Ukraina som har mötts av kraftiga internationella reaktioner i form av sanktioner och avståndstaganden. Människorna i Ukraina drabbas hårt av de pågående striderna, det är en fruktansvärd humanitär katastrof.

Även omvärlden påverkas av kriget i Ukraina. En konsekvens är att Europa befinner sig i energikris. Det påverkar den svenska livsmedelsproduktionen och därmed de gröna näringarna. För LRFs medlemmar har det också handlat om höga kostnader på gödning, insatsvaror. Dessutom kommer varje år människor från Ukraina som säsongsarbetskraft till vår näring. Det förändrade omvärldsläget ställer krav och för LRF är det tydligt, att Sverige ska ha ett robust och hållbart jord- och skogsbruk även i framtiden är just nu viktigare än någonsin. 

LRF fokuserar därför bland annat på att:

  • Öka kunskapen hos politiker och beslutsfattare om konsekvenserna av de ökade kostnaderna för svenskt jordbruk – både för de enskilda företagarna och samhället i stort – samt vilka politiska beslut som krävs för att dämpa kostnadsutvecklingen.
  • Lyfta vikten av att välja svensk mat för att säkra landets egen livsmedelsförsörjning – både idag och imorgon.
  • Lyfta svenskt jord- och skogsbruks möjlighet att bidra till energiomställningen för att minska beroendet av rysk gas och olja.
  • Lyfta behoven inom forskning, innovation och utveckling för att hitta mer kostnadseffektiva, mindre sårbara och mer hållbara alternativ till exempelvis gödning.