Krisberedskapsvecka med tema mat

"Detta med mat och beredskap, ja mat över huvud taget har ju varit något som tas för givet och att det behövs bönder och livsmedelsföretag för att det ska hamna grejer i köken och på tallrikarna har varit en kunskap som höljts i historiens dunkel."

Jaha, tänkte jag när jag for på invigningen på Karlstad torg med landshövding Georg Andrén och MSBs generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. Detta blir väl som när jag var med och klippte band i samband med återinvigningen av Götala försöksstation i Skara. Jag var tillsammans med ett regionråd i Västra Götaland och prorektor från SLU i Skara utrustade med varsin sax att använda på varsitt band. Enligt hierarkin började prorektor med att kommentera det faktum att det var roligt att representant från produktionen också var med, för vi var ju också en viktig del av den här branschen…

Detta med mat och beredskap, ja mat över huvud taget har ju varit något som tas för givet och att det behövs bönder och livsmedelsföretag för att det ska hamna grejer i köken och på tallrikarna har varit en kunskap som höljts i historiens dunkel. Vi är ju moderna nu i det post agrara samhället. Så jag tänkte att det blir nog som i Skara för tiotalet år sedan, ”kul att du också är här”.

Men jag tror det har hänt nåt med förståelse och medvetenhet. En bärande del i eventet på torget var presentation av den receptsamling med kriskost som länsstyrelsen i Värmland tagit fram och den krislåda med förnödenheter för en vecka som man satt ihop. Ambitionerna har varit att göra detta med helst värmländska varor, men absolut med 100% svenska varor, att det ska vara lagringsbart utan kyla i 90 dagar, vara näringsriktigt, och så gott att man vill laga och äta det också när det inte är kris. Det man inte efterfrågar, köper och äter i fred kommer heller inte finnas att få när det väl är kris.

Insikterna som projektet givit är många. Kanske den viktigaste är att det var en stor utmaning att ens hitta produkter att lägga i den där lådan och att det behöver skapas villkor för jordbruk och livsmedelsföretagande som gör att det faktiskt finns grejer i fred som vi behöver i kris. När Öresundsbron är sprängd och hamnarna i Göteborg och Helsingborg är minerade fattas hälften av maten.

Landshövdingen och generaldirektören bjöd på sötlupingryta och boveteplättar från stekhällen med råvaror som också varit en del av länsstyrelsens projekt i anslutning till livsmedelsstrategiarbetet där värmländska bönder odlat nya grödor på uppdrag.

Jag som gick dit lite luttrad vände hem glad. Det finns bra saker att jobba vidare med tillsammans med myndigheterna i Värmland. I ett läge där maten åter blivit en viktig del av totalförsvaret och där vi har även nationella myndigheter som är satta att arbeta med frågorna i vårt län så kan och ska vi ta en roll i att hjälpa dem förstå vad jordbruket och livsmedelsföretagen behöver för att vi ska kunna hjälpa dem i form av regler och villkor. Att vi dessutom har några av de, på området, i riksdagen tunga politikerna från Värmland ger oss anledning att se den uppgiften an med tillförsikt.

MATtanken: Mat i kris och offentliga måltider

Mat härifrån - Recept för vardag och krisberedskap


Patrik Ohlsson
ordförande LRF Värmland