Laholm först ut bland kommungruppernas årsmöte

Årsmöte i Laholm kommungrupp 2023

Laholm var den första kommungruppen i Halland som höll sitt årsmöte tidigare i veckan. Under kvällen lyftes frågor som gödselpriser, Framtidens folkrörelse och skog.

Laholm var den första kommungruppen i Halland som höll sitt årsmöte tidigare i veckan. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar, var Martin Moraeus riksförbundsstyrelsen med och berättade om LRFs arbete under 2022. Han lyfte de utmaningar som funnits under året för medlemskåren, han pratade också om arbetet med remissen som nu är ute om Framtidens folkrörelse. 

Jörgen Karlsson från Vallberga Lantmän höll ett pass om marknaden och hans tips till besökarna var att sprid riskerna och beställ förnödenheter vid flera tillfällen under året och detsamma när det kommer till försäljning av råvaran. För att ha koll på gödselpriset uppmuntrade han odlarna att ha koll på det europeiska gaspriset då det påverkar gödselpriserna. 

Efter Jörgens marknadspass lyfte Mathilda Clausén Wingårdh från regionstyrelsen skogen och vikten av att prata skog med medlemmar och ickemedlemmar.  Anders Claesson också han från regionstyrelsen tog sedan vid och pratade om remissen Framtidens folkrörelse. På mötet ställdes många frågor främst kring ekonomin i lokalavdelningarna men också hur man ska få engagemanget ute i medlemsled.  

Laholm är en mycket aktiv kommungrupp och under året har de träffat kommunledningen ett tiotal gånger. Man har också bjudit ut alla 7: or på gårdsbesök och man har också haft konsumentaktiviteter på torget. Kommungruppen har tillsammans med ett LEADER projekt och kommunen samt en lokal cykelklubb skapat Cykla Schysst som finns som information och en samlingssida på kommunens hemsida. Under augusti månad beslutade kommunen att tillåta spridning av fastgödsel på åker utan växande gröda för att förhindra sandflykt. Ansökan om dispens måste fortfarande göras men vid akuta lägen räcker det med att denna ansökan kommer in i efterhand, detta hade inte hänt om inte LRFs kommungrupp i Laholm tagit tag i frågan och drivit den gentemot kommunen. 

Clara Hyltbäck
Regional kommunikatör
clara.hyltback@lrf.se