Länsstyrelsens utlysningar brädar nålen i höstacken!

Med glädje noterar vi att Länsstyrelsen i Västra Götaland har en ny utlysning öppen för investeringsstöd till täckdikning. Passa på att ansöka!

Smolket i glädjebägaren är Länsstyrelsens näst intill totala brist på kommunikation om att utlysningen är öppen. Inte en skriven rad i myndighetens egen skrift Jordbiten, som riktar sej just till jordbrukare i länet. För att hitta denna utlysning måste man gå in på Länsstyrelsens webbsida och klicka på respektive stödform för att se om det finns möjlighet att söka just nu. Där står det att det är en utlysning öppen.

När utlysningar göms som en nål i en höstack riskerar många att missa möjligheter att ansöka om stöd. Det här behöver bli bättre!

  • Rådet till våra medlemmar är; Gå in på Länsstyrelsens webb varannan vecka och se om någon utlysning är öppen
  • Rådet till Länsstyrelsen är; Publicera alla utlysningar i Jordbiten

Per Carlsson
Regionalt sakkunnig LRF Väst, per.carlsson@lrf.se