Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg bjuder in till tematräffar kopplade till grovfoder- och halmtillgången 2023

Demogård Gäddås,betessläpp

Länsstyrelsen Dalarna och Gävleborg anordnar ett antal digitala träffar för att sprida information och ge möjlighet att diskutera vad man kan tänka på inom de olika djurslagskategorierna, kring import av foder, invasiva arter och EU-stöd,

Årets minst sagt nyckfulla väder har bidragit till stor problematik för lantbrukare och djurägare runt om i länen gällande att få tillräckligt med bete samt att skörda och köpa grovfoder och strömedel. 

  • 4/9 – Tema Import, Invasiva arter och EU-stöd
  • 5/9 – Tema Lamm
  • 6/9 – Tema Häst
  • 7/9 - Tema Nöt

Samtliga träffar sker digital kl. 18-20. Anmälan görs via kalendrarna på länsstyrelsernas hemsidor.

Se respektive program för mer information om vad som ingår på varje träff. Träffarna kommer spelas in för att fler ska kunna ta del av dem i efterhand.

Vid frågor om träffarna kontakta:

Ann Eriksson
Länsstyrelsen Dalarna
010- 225 03 84
ann.w.eriksson@lansstyrelsen.se

Sara Danvind
Länsstyrelsen Gävleborg
010–225 14 08
sara.danvind@lansstyrelsen.se

Tema import, invasiva arter och EU-stöd 

Måndag 4/9 kl. 18-20.

Året har bjudit på minst sagt utmanande förhållanden att vara djurägare och lantbrukare. Denna inledande träff tar upp några av frågeställningarna man kan komma i kontakt med.

  • Import av foder Hur ska jag tänka om jag behöver importera foder? Vad ska jag kolla upp om jag köper importerat foder av säljare? Rebecca Wärnbring, Foderhandläggare på Jordbruksverket berättar mer.
  • Invasiva arter riskerar att påverka både den biologiska mångfalden och ge ekonomiska förluster i odlingarna. Vad ska jag se upp med om jag köper in foder? Tobias Ekendahl, Naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Dalarna ger oss en inblick i området.
  • EU-stöd Vad händer om jag inte kan skörda mina grödor enligt min ansökan? Pernilla Månsson Jordbrukarstödssamordnare Länsstyrelsen Gävleborg ger oss en uppdatering om läget och svarar på dina frågor.

Anmälan via länk.

Tema Lammproduktion

Tisdag 5/9 kl. 18-20.

Året har bjudit på minst sagt utmanande förhållanden att vara djurägare och lantbrukare. Theo den Braver, produktionsrådgivare på Gård och Djurhälsan kommer att prata om grovfoder till lamm och får. Vad kan man tänka på kring grovfodret, hygienaspekter, näringsinnehåll, grupperingar av djur, urval till rekrytering och slakt. Det är många frågor att klura på. Ta med dina frågetecken så hoppas vi att vi kan räta ut några av dem.

Anmälan via länk.

Tema Häst

Onsdag 6/9 kl. 18-20.

Året har inneburit stora utmaningar i att vara lantbrukare och djurägare. Vad ska man tänka på kopplat till hästar och grovfoder ett år som detta? Malin Connysson är agronom, lärare och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon kommer prata om utfodring, foderhygien, sjukdomar. Vad behöver jag ha koll på om jag ska köpa foder? Ts-halter och näringsbehov. Vad kan hästen äta? Kan jag komplettera med andra fodermedel i foderstaten?

Anmälan via länk.

Tema Nöt

Torsdag 7/9 kl. 18-20.

Frostbränna, torka och nu ihållande regn som inte vill ge med sig. Året har varit minst sagt utmanande för att få till foder och bete till djuren. Anett Seeman från Gård och Djurhälsan är agronom och expert på nöt. Hon kommer ta oss med igenom diverse frågeställningar man kan tampas med som nötägare i dessa tider. Grupperingar av djur, näringsinnehåll, vilka djur behöver vilket foder? Hur kan jag tänka kring val av rekryterings- och slaktdjur? Kan jag komplettera foderstaten med andra fodermedel? Hur kan jag planera för den befarade bristen på halm?

Ta med dina egna frågetecken så hoppas vi kunna räta ut några av dem!

Anmälan via länk.