Lärarstudenter träffade fyra bönder från fyra näringar!

Kor mjölk och pengar i hage - beskärs vid användning

Under två dagar fick lärarstudenter från Högskolan i Halmstad träffa bönder med olika produktiongrenar och ta del av deras vardag.

I två dagar ordnades det studiebesök på Berte gård i Slöinge för lärarstudenter från Högskolan i Halmstad. Studenterna fick träffa fyra bönder från fyra näringar, gris, mjölk, skog och grönsaksodling. Samtalen kring borden var mycket informativa och frågorna många från studenterna. Efter en god lunch så fick vi gå på ett mycket intressant studiebesök på gården. Vi fick se gulliga kalvar och alla dessa fantastiska kossor som blev mjölkade av fyra robotar.

Sammanfattningsvis var dagarna mycket lyckade och vi hoppas att de blivande lärarna har fått en bättre och tydligare bild av hur arbetet på en gård går till.

Hälsningar
Linda Ericsson
Ledamot Hallandsstyrelsen