Lennart Nilsson får förnyat förtroende i Copa-Cogeca

Lennart Nilsson, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse och vice ordförande i LRF Växtodling, har blivit vald till förste vice ordförande till Copa-Cogecas arbetsgrupp för spannmål för ytterligare en mandatperiod.

Arbetsgruppen för spannmål arbetar med politiska positioner för spannmålsodling som bland annat marknadsfrågor, handel, bioekonomi, växtskydd och gödning.

Just nu är det flera viktiga EU-processer på gång som påverka växtodlingens förutsättningar såsom EU:s strategi Från jord till bord, biodiversitetsstrategin samt de pågående CAP-förhandlingarna.

Lennart Nilsson har varit vice ordförande i arbetsgruppen under den senaste mandatperioden och får nu förnyat förtroende vilket är en styrka i LRFs EU-arbete.