Livsmedelsbranschens förväntningar på den nya regeringen

Landet väntar på att en ny regering ska bildas. Vi står inför ett maktskifte i en tid präglad av stora utmaningar för den svenska livsmedelsproduktionen. Att lösa energieländet, minska regelkrånglet och uppdatera livsmedelsstrategin - det är några av Livsmedelsbranschens förväntningar på den nya regeringen, skriver Livsmedel i fokus.

I en artikel i tidningen Livsmedel i fokus listas branschorganisationerna LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandels viktigaste förväntningar av Sveriges kommande regering.

Inom LRF förväntar man sig förbättrade villkor för att driva lantbruksföretag på ett konkurrenskraftigt sätt. Palle Borgström, förbundsordförande, säger till tidningen:

– Utmaningarna just nu är enorma, med ett svårt kostnadsläge. Det är avgörande att den nya regeringen arbetar för att värna äganderätten och arbeta för att de gröna näringarna ska få långsiktiga spelregler för att kunna utveckla företagen framöver. Vi förväntar oss även ett stort engagemang för och ökad medfinansiering av den nya gemensamma jordbrukspolitiken som snart ska sjösättas.

Viktigast: Att få säker tillgång på el

Att få konkurrenskraftiga elpriser och säker tillgång på el för att producera livsnödvändig mat och klimatsmart skogsråvara – det är det absolut viktigaste för den nya regeringen, anser Palle Borgström och fortsätter:

– Våra näringar kan och vill vara större producenter av förnyelsebar energi, men då behövs bra förutsättningar. Här måste regeringen också stå upp för bioenergi på EU-nivå.

En annan prioriterad fråga är en uppdaterad livsmedelsstrategi.
– Vi vill ha konkreta produktionsmål och som även inkluderar att Sverige ska öka sin produktion av nödvändiga insatsvaror som gödning och bränsle, för en robustare livsmedelsproduktion, säger Palle Borgström.

I artikeln konstaterar även Martin Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel, bland annat att svensk företagsamhet behöver ordentliga reformer, vilket blir svårare att genomföra under en skakig och stökig mandatperiod - och hoppas därför på breda politiska lösningar utan låsningar mellan blocken – och menar att elsituationen är den enskilt mest brådskande frågan för den nya regeringen att ta itu med.

Livsmedelsföretagen ser också gott om utmaningar att ta tag i för den kommande regeringen.
– Behovet av att stärka livsmedelssektorns konkurrens- och motståndsförmåga har aldrig varit större, säger kommunikationschefen Jimmy Sandell till tidningen.

Läs hela artikeln i Livsmedel i fokus här.