LRF arrangerar Almedalens viktigaste event

Årets Almedalsvecka präglas av frågor kring försvarsfrågan och det ökade behovet av en livsmedelsberedskap. LRF är förstås på plats för att diskutera framtidens livsmedelsförsörjning och hur världens mest miljö- och djurvänliga lantbruk även ska bli ekonomiskt hållbart och samarrangemanget med Livsmedelsföretagen den 5 juli och eventet om framtidens hållbara jordbruk anses vara två av Almedalens viktigaste event.

Redan i november förra året flaggade LRF för att kostnaderna inom lantbruket började rusa. Sedan dess har kostnaderna fördubblats, regeringen har kommit med ett krispaket som täcker en tredjedel av kostnadsökningen och diskussionen om Sveriges unikt låga självförsörjningsgrad har hamnat i fokus.

Med Rysslands invasion av Ukraina har den svenska livsmedelsproduktionens sårbarhet blottats och det krävs en uppdaterad livsmedelsstrategi för att nå målen om ökad livsmedelsproduktion och därmed ett starkare civilförsvar.

Framtidens livsmedelsförsörjning står på spel...

Tisdag den 5 juli, klockan 15.00-16.00 arrangerar LRF och Livsmedelsföretagen en debatt om framtidens livsmedelsförsörjning där LRFs förbundsordförande Palle Borgström och VD Anna Karin Hatt medverkar. I debatten deltar politiker från S, C, M och KD, landsbygdsminister Anna Caren Sätherbergs statssekreterare Oskar Magnusson, samt Formas generaldirektör Ingrid Petersson som också har fått uppdraget att leda den statliga utredningen om en ny livsmedelsberedskap.

Anmäl dig till efterföljande mingel här

... och det behöver vi för att fixa den

Dagen efter, onsdagen den 6 juli, arrangerar LRF med sina samarbetspartners i projektet Framtidens Jordbruk Mjölk och Nötkött, även ett seminarium för att diskutera vilka investeringar som behövs i framtidens hållbara jordbruk..

I debatten deltar bland annat Helena Silvander, vd Tillväxtbolaget, Victoria Thuillier, hållbarhetsexpert LRF Mjölk, Elina Matsdotter, hållbarhetschef Svenskt Kött och Arlabonden Inger-Lise Sjöström.

Uppe till höger hittar du en lista på övriga event som LRF deltar på.

Läs också vilka förväntningar LRF Ungdomens ordförande Elisabeth Hidén har inför Almedalen.