LRF-expert ledamot i RISEs forskningsråd

Wictoria Bondesson, LRFs expert inom utbildning och forskning, har utsetts till en av 18 ledamöter i RISEs forskningsråd. "Att LRF är med är ett bevis på hur viktigt det gröna näringslivet är för Sveriges framtid", säger Wictoria.

Vad är RISE forskningsråd?

– RISE är det nybildade, helstatliga forskningsinstitutet i Sverige där före detta JTI, institutet för jordbruks- och miljöteknik, ingår. RISE forskningsråd fungerar som en referensgrupp till styrelsen och består av 18 personer från vitt skilda delar av näringslivet.

Hur viktigt det är det att LRF är involverad i detta?

– Oerhört viktigt! Forskning och innovation är nyckelfaktorer om det gröna näringslivet ska vara konkurrenskraftigt i framtiden, och om vi ska klara av de samhällsutmaningar vi står inför. Att LRF finns representerade i RISE forskningsråd är dels ett erkännande av hur viktigt det gröna näringslivet är för Sverige, dels är det en fantastisk möjlighet att påverka forskningsinriktningen och de strategiska beslut som RISE fattar, för att gynna det gröna näringslivet. LRF är involverade i forskning på många olika sätt – genom att sitta med i beredningsgrupper för forskningsfinansiering, som referenspersoner i forskningsprojekt et cetera – och det här blir ett sätt att bidra till strategiska beslut i forskning som stärker sektorn.

Hur kommer det sig att just du har blivit en av ledamöterna?

– Ledamöterna har utsetts i en dialog mellan RISE och näringslivet. Medlemmarna ska representera viktiga delar av näringslivet och även andra viktiga intressenter som akademi, offentlig sektor och små- och medelstora företag. LRF har ett stort engagemang i RISE, genom förutvarande forskningsinstitutet JTI, som numera ingår i RISE. När den forskningsstiftelse – där LRF ingår  – som ägde en stor andel i JTI skulle sälja sin del till staten (då RISE skulle bli helstatligt), förhandlade tidigare stiftelseordförande Bengt Persson väl för att bevara näringslivets inflytande.

Vad blir din roll i rådet?

– Som en av 18 ledamöter förväntas jag komma med näringslivets synvinkel och behov på de strategiska frågor som RISE styrelse behöver ha hjälp med. Min roll blir att lyfta fram de behov, prioriteringar och inriktningar som gagnar det gröna näringslivet, och i förlängningen, Sverige.

Medlemmar i RISE Forskningsråd 2022

Mikael Dahlgren (ordförande), Forskningschef, ABB Sverige

Magnus Björsne, VD, BioVentureHub, AstraZeneca

Wictoria Bondesson, Expert utbildning och forskning, LRF

Håkan Herbertsson, Director Manufacturing Strategy, Husqvarna

Cecilia Katzeff, Docent, KTH

Pär-Johan Lööf, Innovation Project Manager, Corporate R&D Lantmännen

Peter Johansson, Biträdande avdelningschef, Teknikföretagen

Anita Aspegren, VD, IQ Samhällsbyggnad

Henrik Gunnerling, Range & Product Innovation Manager, IKEA

Katarina Björklund, VP Group Strategy, SAAB

Lars Henrik Jörnving, VP & Head of Global Industrial Development, Scania

Eva Petursson, Executive Vice President, Forskning och innovation, SSAB

Mikael Hannus, Senior Vice President, Group R&D, Stora Enso

Anders Elfving, Forskningschef, Fortifikationsverket

Fredrik Lennartsson, Avdelningschef Vård och Hälsa, SKR

Joakim Jeppson, FoU chef Sverige, Skanska

Björn Ekelund, Forskningsdirektör, Ericsson

Karl Bergman, Forskningschef, Vattenfall

Ulla Eriksson-Zetterquist, Professor företagsekonomi (organisation och management), Handelshögskolan GU

Karin Gäbel, Hållbarhetschef, Thomas Concrete Group

Anders Norén, Hållbarhetschef, Södra

Edward Jobsson, Senior Director New Technologies, AB Volvo