LRF:s kommungrupper träffar många politiker inför valet!

Kommungrupperna inom LRF Jönköpings län & LRF Sydost gör ett stort arbete med att träffa kommunpolitiker för att diskutera viktiga frågor för det gröna näringslivet och landsbygden på hemmaplan. I samband med valrörelsen har många politikeraktiviteter genomförts.

I valrörelsen pratar LRF frågor som kretsar kring mat, skog, jobb och klimat & miljö.

- Av våra 38 kommungrupper har en större del genomfört, eller planerar att genomföra en aktivitet kopplat till valet. Vi har så många fantastisikt engagerade förtroendevalda i kommunerna som gör ett jättejobb med att driva de här frågorna framåt, säger Henrik Sporrong-Esbjörnsson, regional folkrörelseutecklare inom LRF Syd.

Några axplock från aktiviteter i kommungrupperna:

Ljungby: Haft Bonden på stan där de pratat om den svenska maten, kostnadsläget m.m. Här finns även samtliga partier medverkande i innerstaden med montrar. Kommungruppen  också haft kommunpolitiker på gårdsbesök inför valet.

Karlshamn: Arrangerade studiebesök på gård för kommunpolitiker, där samtalen bland annat berörde vatten och kostnadsläge.

Ronneby: Bjöd in företrädare för alla partier och berörda tjänstemän till en studieresa på landsbygden för att uppleva och diskutera viktiga frågor för det gröna näringslivet. Bland annat besöktes gårdsbutik, biogasanläggning och skogsbruk.

Oskarshamn: Den 1/9 bjuder kommungruppen in till politikerdebatt med kommunpolitiker. Fokus på frågor angående gröna näringar samt landsbygd. Plats: Hycklinge

Vetlanda: Arrangerade politikerresa med studiebesök hos stuteri och mjölkgård i kommunen, samt efterföljande debatt dit medlemmar var inbjudna.

Gislaved: Bjöd in kommunpartierna på en bussresa i kommunen, med besök hos bland annast en mjölkgård, skogsägare och ett hotell med lokal mat. Läs mer och se biler från resan här! I samband med resan spelades också politikerfilmer in, dessa går att se på kommungruppens Facebooksida.

Vaggeryd: Bjöd in politiker till matlagning, lunch och samtal om svenskt lantbruk. 

Värnamo: Arrangerade medlemskväll på Åminne Bruk med mingla, mat och utställare. Eftersom det i år är valår bjöds även de lokala politikerna in till en debatt. Läs mer om kvällen här (Värnamo.nu).