LRF Värmlands styrelse säger hej från senaste styrelsemötet

Henrik Nisser och Anna Ramebäck berättar mer om aktuella frågor som diskuterades.

LRF Värmlands regionstyrelse träffades för styrelsemöte i Kil i slutet av september. Aktuellt på agendan var bland annat hur man tar arbetet vidare efter valet för att ta tillfället i akt att skapa viktiga relationer och sätta fokus på lantbrukets frågor.

Vill du höra mer om aktuella frågor som diskuterades så berättar Henrik Nisser och Anna Ramebäck om det här: https://youtu.be/jBfHIMcWuYk

 

Ulrika Bertilsson