LRF Västra Götaland i möte med Emma Norén, Miljöpartiet

Under veckan besökte Emma Norén, ordförande i miljö och jordbruksutskottet Klevs lantbruk, Bovaldsstrand som berättade om sin verksamhet.

Emma Norén är ordförande i miljö och jordbruksutskottet. Vi träffades på Klevs lantbruk i Bovaldstrand där Johan Christensson berättade om gårdens verksamhet. Klevs lantbruk medverkar en i rad olika utvecklingsprojekt med andra företag i kommunen för att på ett bättre sätt kunna sluta kretsloppen. Klev blir på det här sättet en integrerad del i den livsmedelsindustri som finns i Kungshamn, såsom Smögenlax, Smögenbryggarn med flera.

Vi diskuterade också aktuell näringspolitik, bland annat berättade vi om LRF Skogsägarnas initiativ om frivilligt skydd av skog. Ett annat ämne som avhandlades var EU kommissionens förslag till restauration av natur. LRF Västra Götaland framförde vikten av frivillighet även här och att det är viktigt att denna stora förändring av markanvändning i landet inte kan bekostas av markägare och bönder.

Christer Jansson