LRFs kommungrupper kraftsamlar inför Vecka 47

Relationsbyggande står som tema för årets ”Vecka 47”.

Samtal vid bord
Det politiska landskapet håller just nu på och ställer om efter valet. Därför är det dags för landets kommungrupper att börja planera för och ta initiativ till ett första relationsbyggande möte med kommunens nyvalda politiker och beslutsfattare. Syftet är att bjuda på kunskap om LRFs frågor. Vi i gröna näringarna har lösningarna på många samhällsutmaningar.

Reformagendan anpassad för kommungrupperna

Inför ”Vecka 47” har vi tagit fram ett anpassat material som kommungrupperna kan använda. Målet är att samla kraften i hela LRF och med stöd av reformagendan få agerande i hela organisationen – på kommun- och regionnivå samt nationellt. Se här för mer information, Vecka 47 - LRF.

Gemensamt webbinarium

Tisdagen den 18 oktober bjuder vi in alla kommungrupper till webbinarium. Palle Borgström berätta då om det aktuella läget och kommungrupperna LRF Nyköping och LRF Askersund delar med sig av sina erfarenheter hur man skapar en välfungerande dialog med politiker och beslutsfattare. Välkommen att vara med och lyssna, Kraftsamling inför Vecka 47 - LRF!

Framåtriktat genomförs kommungruppsträffar i hela landet, en grön sida publiceras under vecka 45 samt att vi kommer öka aktiviteten i sociala medier.

— Förberedelserna inför "Vecka 47" är ett bra exempel på när vi internt behöver samverka i LRF. Jag kan konstatera att tack vare ett grymt bra samarbete mellan LRF Väst, LRF Öst, Näringspolitik och företagande, Kommunikationsavdelningen och Folkrörelseutvecklingsenheten är vi nu redo för kraftsamling. Tack för engagemang, säger Anna Iwarsson projektledare för "Vecka 47".