LRFs VD Anna Karin Hatt: Imponerande att vi fått så mycket uppmärksamhet

Vad hände under covid 19-våren? Hur jobbar LRF i arbetet kring handelsledet och vad är Det gröna näringslivsindex? Om det berättar LRFs vd Anna Karin Hatt i samtalet med LRF Trädgårds ordförande Marcus Söderlind.

Inför LRF Trädgårds digitala trädgårdsråd den 14 oktober spelades ett samtal in mellan LRF Trädgårds ordförande Marcus Söderlind och LRFs vd Anna-Karin Hatt. De diskuterar olika frågor som berör trädgårdssektorn såsom arbetskraftssituationen under våren, all uppmärksamhet som riktades från media kring svensk trädgårdsproduktion under säsongen, grönt näringslivsindex samt hur trädgårdsnäringen uppfattas från Regeringskansliet och politiken.