Massor av aktivitet inom LRF Ungdomen Sydost

LRF Ungdomen i Sydost medverkar på olika arrangemang, ordnar studiebesök och mycket annat. Målet är att ett medlemskap i LRF Ungdomen Sydost är att det ska upplevas som kul, utvecklande och vara en god investering för framtiden.

null