Matjättarna ställer upp för småproducenter

Efter ett upprop från flera småproducenter underlättar nu dagligvaruhandeln för lokala producenter att ta plats i butikshyllorna.

När restauranger och caféer går på knäna drabbar det även många små lokala livsmedelsproducenter. Det leder till att en stor del av småproducenternas marknad försvinner.

LRF Lokal mat och dryck har därför arbetat hårt för att skapa förutsättningar för producenterna att istället leverera till butik. I en debattartikel i Expressen bad flera småproducenter dagligvaruhandeln att ta in produkter från fler små lokala svenska matproducenter. Det gav resultat. Redan två dagar senare hade både ICA, Lidl och Axfood sträckt ut en hand och erbjudit hjälp.

Bakom kulisserna har Anna Kaijser på LRF Lokal mat och dryck varit i kontakt med flera dagligvaruhandlare för att diskutera lättnader i certifieringskraven och trycka på vikten av att lösa situationen så smidigt som möjligt för alla parter.

– Det är viktigt att inte fastna i formaliteter nu. Vi har oerhört duktiga producenter med välfungerande system för egenkontroll. Vi löser det här tillsammans, säger Anna Kaijser.

– Vi arbetar också för att det ska leda till återkommande samarbeten och inte bara tillfälliga inköp, säger hon.

Så här rapporterar handlarna

Just certifieringskraven för att komma in med sina varor i butiken har varit en viktig fråga att lösa. Efter samtal med de stora aktörerna inom dagligvaruhandeln så meddelar samtliga att de är öppna för att göra undantag eller införa lättnader i kraven.

ICA ändrar sina kriterier för certifiering och gör det nu möjligt att leverera upp till 15 butiker utan godkänd certifiering. Därutöver kräver ICA som lägst certifiering enligt IP livsmedel.
Tidigare har gränsen dragits vid 5 butiker.
ICAs leverantörsportal

LIDL kräver som lägst certifiering enligt IP livsmedel, men under den uppkomna krisen kan LIDL göra undantag från kraven om producenten har ett implementerat och fungerade HACCP-system.

LIDL, som på kort tid har skrivit avtal med sex producenter, uppmanar producenter som vill samarbeta att ta kontakt med Klara.Soederlund@lidl.se.

AXFOOD kräver som lägst certifiering enligt IP livsmedel, men undantag från kraven kan göras för enskilda leverantörer. I praktiken innebär det att de ska besvara ett par frågor som Axfood har tagit fram. Utifrån svaren görs en bedömning av Axfoods kvalitetsavdelning. Bedömningen ligger sedan till grund för ett eventuellt godkännande av leverantören och därmed av produkten. Kontakt: Lokalmat@axfood.se
cecilia.eckervig@axfood.se

COOP kräver som lägst certifiering enligt IP Livsmedel för att bli leverantör till COOP.

COOP uppger dock att de vill vara pragmatiska och gör en bedömning från fall till fall. De uppmanar intresserade leverantörer att fortsatt registrera sig via Leverantörsportalen, där de nu inlett en snabbhantering av registreringarna så att varje regionansvarig går in varje dag och behandlar de ansökningar som kommit in.
COOPs leverantörsportal