Mer svenskt kött på restaurang

Foto: Ingmarie Andersson

För att möta en ökad efterfrågan på svenskt kött på krogar och restauranger har branschorganisationen LRF Kött drivit "Mer svenskt kött på restaurang" eller “Mer svenskt kött till kund”. Genom att koppla samman köttproducenter och restaurangbranschen har man skapat nya, kreativa samarbeten, samtidigt som man möter gästernas efterfrågan på svenskt kött på menyn.– LRF är den perfekta partnern för att knyta ihop restaurangbranschen med våra köttproducerande medlemmar. Med ett sådant samarbete har vi stora chanser att öka efterfrågan på svenskt kött rejält, säger Gustav Arnell, projektledare.

Projektet har inspirerat köttproducenter att sälja sitt kött själva på sin lokala restaurangmarknad. Ett önskemål i projektet är att alla köttproducenter ska ha en egen kock att lära av och vise versa.

Insatserna har till stor del drivits via digitala utbildningar och inspirationsträffar. Under våren 2020 när gymnasieskolorna stängde på grund av pandemin erbjöds digitala utbildningar som elva restaurangskolor genomförde.

Projektet har erbjudit utbildningar för att bygga upp kompetensen kring fördelarna med svenskt kött. Utbildningen för restaurangbranschen har varit inriktad på bland annat vilka mervärden svensk köttråvara tillför, hur man skapar en attraktiv matsedel och använder detta för att marknadsföra sig. För köttproducenterna har fokus legat på distribution, direktförsäljning, byggande av varumärke och hållbara affärer producenten och restaurangen.

Under projektets gång har vi samarbetat med både Svenska kockars förening och Kocklandslaget.

Kontakt:
Gustav Arnell
Projektledare
0734-351747

Projektet drivs under perioden 2020-2022 för kortare livsmedelskedjor och att öka andelen svenskt kött på restaurang med stöd från Jordbruksverket.

imageu7ioq.png