Mjölkens valmanifest

Som branschorganisation har LRF Mjölk uppdraget att jobba näringspolitiskt för att få till så bra villkor som möjligt för Sveriges mjölkbransch. Därför har LRF Mjölk tagit fram ett valmanifest inför riksdagsvalet 2022: Sverige är ett naturligt mjölkland.

 

– Vi fortsätter att jobba inom våra tre prioriterade områden: Jobben, Maten och Miljön, och har inför valet identifierat tre skarpa politiska förslag som vi presenterar när vi träffar politiker, säger Anna Blomberg, kommunikationsstrateg på LRF Mjölk. 

Målet för valarbetet är att LRF Mjölks sakpolitiska åtgärder eller budskap finns med i fyra riksdagspartiers valmanifest, landsbygdsprogram eller partiprogram. De konkreta förslagen är: 

1. Jobben: Mer pengar till investeringsstöd och startstöd som premierar mjölkproduktion i hela landet.

2. Maten: Satsa på skolmjölken och inför gratis frukost i alla grundskolor

3. Miljön: Ge mjölkbönderna betalt för deras miljöarbete genom ett ”gräspaket” inom CAPs ettåriga ersättningar som ger bonden betalt för vallodling och betande djur.

– Det är första gången LRF Mjölk lyfter en konsumtionsfråga i sitt näringspolitiska arbete och det är fascinerande att se hur engagerade alla politiker vi har träffat hittills har blivit, oavsett partitillhörighet, när vi börjar prata om skolmjölk och gratis skolfrukost. Det är ju något som de flesta människor kan relatera till, säger Anna Blomberg. 

Här kan ni läsa mer om valmanifestet, LRF Mjölks förslag och fördjupning inom varje område.