Hallå där Göran Locking - vad jobbar ni i LRF:s kommungrupp i Jönköpings med just nu

Jönköpings kommun växer med ca 1500 invånare varje år, och planerar för att bli 200 000 invånare 2050. Det innebär många frågor med koppling till LRF:s medlemmar med översiktsplaner, infrastruktur, stadsnära jordbruk och företagande på landsbygden. Vi har träffat Göran Locking, ordförande i LRF:s kommungrupp i Jönköping, för att höra vad som är på gång just nu!

Byggnation på åkermark och översiktsplaner 

- I höstas åkte jag på en rundtur i bygden tillsammans med dåvarande ordf. i stadsbyggnadsnämnden Anders Samuelsson (C) där vi diskuterade byggnation på åkermark. Detta är en ständigt aktuell fråga för oss i och med att kommunen växer, och vi planerar nu för träff med nämndens nya ordförande Ann-Marie Hedlund (L) samt de tjänstepersoner som arbetar med planläggning, säger Göran Locking. 

Under våren planeras även ett nytt förslag på översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd presenteras, vilket är något LRF:s kommungrupp också bevakar.   

Nyskapande av åkermark är ett annat ämne som engagerar. Innan årsskiftet arrangerade kommungruppen en träff på temat, där politiker och andra inbjudna på plats fick se hur det kan se ut och gå till. Intressant och uppskattat var feedbacken. 

 - Att följa processen kring utredningen av kompensationsjord för byggnation är något vi ser till att bevakar från kommungruppens håll. Tillsammans med Dan Sandberg, regionalt sakkunnig inom LRF Jönköpings län, var vi även med på en workshop tillsammans med politiker och tjänstemän som arbetar med det, fortsätter Göran. 

Järnvägsdragning och intrångsärenden 

Mellan Byarum och Tenhult planeras en ny järnvägsdragning, vilket påverkar många LRF-medlemmar i Jönköpings kommun.  

- Järnvägsfrågan kommer vi fortsätta bevaka och jobba med. Bland annat deltog vi i ett dialogmöte med Trafikverket för en tid sedan, och vi har även skickat in remissvar angående detta. Även Höghastighetsbanan bubblar från och till som ett ärende som berör oss på många sätt och som det gäller att vi är med och har koll på, säger Göran.  

Andra ärenden som är på gång i kommunen där LRF:s kommungrupp har ombetts yttra sig är bland annat ombyggnaden av vägen mellan Hedenstorp och Månseryd, samt ny begravningsplats vid Järstorps Kyrka. 

Vilt, offentligupphandling och aktiviteter 

Att det är många frågor på gång i Jönköpings kommun står klart. Dialogen mellan kommungruppen och politiker och tjänstemän är ständigt pågående. Förutom det ovan nämnda ämnena är offentlig upphandling något som det också pratas mycket om, och ett möte är planerat att ske i vår med kommunens livsmedelsupphandlare. Även viltutfodringen med stora mängder sockerbetor har engagerat under året. 

- Vi har verkligen valt att fokusera vårt arbete på de näringspolitiska frågorna, och det behövs nog särskilt i en så stor kommun som Jönköping, för att kommunen ska kunna växa och frodas med stad och land i god balans behöver vi från LRF vara där som en part in i dialogen. Men vi har även gjort annat under året, bland annat arrangerade vi en Redig Mat Skördefest på Ica Maxi i höstas, och vi är också med och genomför den populära skogskvällen på Gårdsman.