Nu är det dags att yttra sig om Natura 2000 området i Kalmar

Nu är det dags att yttra sig i frågan om förslaget till ett Natura 2000 område i Kalmar län. Det är viktigt att vi är så många som möjligt som yttrar oss om remissen då det är på detta sätt vi kan nå framgång i ärendet. LRF vet att det kan vara svårt att skriva ett yttrande och veta hur man ska formulera sig och vilka delar man ska ta med. Därför har vi gjort en liten hjälp på vägen- en yttrande mall, som du kan använda dig av.

null