Nu blir vi LRF Syd

Nu kör vi igång! Från och med den 7 juni får LRF Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost gemensam personalorganisation.

Vi har sjutton LRF-regioner som fram tills nu stöttats av personal på nio operativa enheter. Under ca ett års tid har man i projektet Diamant genomlyst den verksamhet som på olika nivåer ska stödja de sjutton regionerna. Målet med arbetet har varit att skapa en effektiv och stark organisation nu och in i framtiden, som på olika sätt kan stödja medlemmarna och driva deras frågor. Från och med den 7 juni kommer verksamheten drivas genom fem operativa enheter (Syd, Öst, Väst, Mitt och Nord).

För LRF Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost innebär detta att vi numera ingår i operativ enhet SYD. Regionerna kvarstår som innan och lokalavdelningar, kommungrupper och regionstyrelse finns kvar.

Här är vi som från och med den 7 juni blir enhet SYD:

Karin Eickhoff, regionchef

Malin Wildt Persson, vice regionchef

Annika Sällvik, regional folkrörelseutvecklare

Claes Kullman, regional folkrörelseutvecklare

Henrik Sporrong-Esbjörnsson, regional folkrörelseutvecklare

Lisa Hartelius, regional folkrörelseutvecklare 50%

Eva Söder, regional folkrörelseutvecklare

Rose-Marie Winqvist, regional sakkunnig

Anita Persson, regional sakkunnig

Henrik Djerv, regional sakkunnig

Helena Elmquist, regional sakkunnig

Dan Sandberg, regional sakkunnig

Carin Hoflund, regional sakkunnig

Anna Irani, näringspolitisk expert/jurist

Markus Asp, regional kommunikatör

Sarah Ejermark, regional kommunikatör

Elenore Petersson, regional kommunikatör

Monica Wahlfrid Borg, regional kommunikatör (t.om. dec 2022)

Ann-Cathrine Carlsson, regional sakkunnig (t.om. dec 2022)

Jan Hultgren, regional sakkunnig (t.om. dec 2022)

 

Kontakta oss gärna! Vi jobbar för dig som medlem i LRF Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost.

Hemsidan uppdateras inom kort så att all personal finns synliga på alla regioners sidor, för tillfället finns kontaktuppgifter att hitta genom att klicka på länkarna nedan:

LRF Jönköpings län

LRF Skåne

LRF Sydost

 

Vice regionchef, tillsammans med två regionalt sakkunniga, är i skrivande stund vakanta tjänster och rekryteras allt eftersom.