Nu har vi besvarat remissen om Framtidens folkrörelse, gör det ni med!

H23 remiss
Cecilia Bengtsson, Linda Ericsson och Anders Claesson som tillsammans med resten av styrelsen besvarat remissen. Foto: Ulrika Bertilsson.

I januari skickades en inbjudan ut till 7000 förtroendevalda i LRF till att besvara en remiss om hur framtidens folkrörelse ska se ut samt hur LRF kan stärka det näringspolitiska arbetet för bästa möjliga nytta för sina medlemmar. I vecka 7 träffades regionstyrelse Halland och skrev ned sina tankar och synpunkter i arbetet med framtidens folkrörelse.

Regionstyrelsen i Hallands remissvar 2023-02-17:

Att stärka kommungrupperna och att LRF finns med som namn ger en tyngd till gruppen. I dagsläget är det väldigt otydligt när man talar om ”kommungruppen” vad är det för en grupp? Med namnet LRF med i kommungruppen blir det tydligt var vi är ifrån och vilka frågor vi arbetar med. Att stärka kommungrupperna är precis det vi behöver göra. Det medlemmarna tyckte var viktigast 2022 i medlemsundersökningen Nöjd medlem 2022, var just att LRF skulle driva det gröna näringslivets frågor bland politiker och andra beslutsfattare. Om det skapas en kommungrupp med engagerade medlemmar som vill arbeta med dessa frågor så är det lättare att nå fram till kommunpolitikerna och på så sätt har vi större möjlighet att påverka politikerna i vår riktning. Det krävs ett intresse och engagemang för att få en kommungrupp att fungera och eftersom kraften läggs på kommungruppen så kan de medlemmar som verkligen vill påverka finna en plats att agera ifrån, i LRFs kommungrupp. Därför är det viktigt att stadgebinda alla kommungrupperna. När kommungruppen är stadgebunden får den en demokratisk vald valberedning som kan arbeta fram en grupp som är välfungerande för att driva en kommungrupps arbete framåt.

Det nya förslaget kommer också innebära att de medlemmar som vill arbeta kring någon speciell fråga kan göra detta genom att gå samman oavsett vilken lokalavdelning man tillhörde.

I de fall där LRFs lokalavdelningar fungerar, är vårt förslag att vi ska ha den valfrihet som vi har i Halland. Varje lokalavdelning ska själva kunna välja om man ska vara stadgebunden eller stadgefri. En möjlighet som bör finnas innan man väljer att bli stadgefri är att man kan söka sammanslagning med närliggande avdelning.

Vi tror att genom att göra en sådan här förändring så skapar vi ett nytt och mer lockande LRF. Vi skapar en stark kommungrupp som kommer att ha stora möjligheter till att påverka politiker och skapa opinion för vårt otroligt viktiga arbete inom den gröna näringen.


Ulrika Bertilsson