Nu när värmen är kommen spritter barkborrarna!

Med snabba insatser kan vi begränsa spridning OCH rädda virkesvärde.

Vi har i flera år haft stora problem med granbarkborrar.
När nu värmen är kommen så spritter det även i granbarkborrarna. De svärmar och sprider sig som en löpeld.

I resultaten från förra veckans svärmningsövervakning så toppar mätstationen i Glaskogen i Värmland och Åmål är inte långt efter. Men spridning finns över hela vårt område.

Gå ut i din skog och titta efter angripna granar! Och gör det kontinuerligt minst en gång i månaden.


Ett litet ingångshål skapar stor ekonomisk skada.
Foto: Per Carlsson

Titta särskilt efter;
• Brunt borrmjöl vid stambasen, i barkfickor och i spindelväv på trädet.
• Kåda som granen försvarat sig med. Det blir som tårar på stammen.
• Torra gröna barr på marken som granen har tappat.
• Små ingångshål i barken.

Märk upp angripna träd. Ta hand om dem så fort som möjligt. Om du inte hinner att göra det själv, kontakta någon som kan hjälpa dig.

Med snabba insatser kan vi begränsa spridning OCH rädda virkesvärde.


Tagen på bar gärning! Foto: Per Carlsson.

Tillsammans kan vi begränsa den lilla rackarens skadeverkningar.

Film med information;
https://www.youtube.com/watch?v=Y3oHuk9FxFc

Per Carlsson
per.carlsson@lrf.se