Nya registerkrav på arbetsmaskiner?

I februari fick Transportstyrelsen ett regeringsuppdrag att analysera förutsättningarna för att utveckla registerföringen av arbetsmaskiner. Syftet är att skapa bättre möjligheter att bland annat kontrollera arbetsmaskiners utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Att styra, Hörby gård. Foto: Ester Sorri

Arbetsmaskiner i detta uppdrag är, enligt föreslaget, maskiner med en effekt över 15kW och en vikt över 1,5 ton. Drivs maskinen av en förbränningsmotor så berörs den av uppdraget. LRF Entreprenad har sedan tidigt i våren 2021 varit i kontakt med Transportstyrelsen och finns sedan dess med i den dialoggrupp som Transportstyrelsen har kontakt med för att få branschens input. Från LRF Entreprenad har verksamhetsansvarig, Anders Drottja och Föreningen Skånes Maskinstationers Sten Segerslätt deltagit.

Det har hittills kommit fram en hel del argument för att införa tänkt register men till stor del är det för användningsområden som ligger utanför regeringsuppdragets syfte. Det har gjorts en undersökning vilken typ av register som andra västeuropeiska länder har och inget annat land har något liknande i dagsläget. Båda dessa faktum gör att LRF Entreprenad kommer att ifrågasätta varför Sverige ska gå före med detta införande. Vi kan se framför oss en kostsam administrativ apparat, inte minst när registret skapas där olika typer av uppgifter om motorns miljöprestanda troligen ska anges. Även om registret skulle bli väldigt detaljerat kring motorernas avgasprestanda är det ju den årliga användningen som har störst betydelse för hur stora utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar blir.

LRF Entreprenad är övertygade om att ett register kommer att ge politiker en falsk bild av hur stora utsläppen är och det kan leda till märkliga och kostsamma beslut, kostsamma för användaren som både ska göra jobbet och sannolikt betala någon form av avgift för registerhållningen. Förslag på finansiering ska enligt uppdraget redovisas men så långt har arbetet inte kommit ännu.

Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2022 så fram till dess finns det möjlighet att påverka. Den 17 mars 2022 beslutade LRF Entreprenads delegation om ett remissvar där vi påpekar vikten av att inte skapa ett merarbete och kontrollsystem. Ett frivilligt register kan vara ett alternativ.

Arbetsmaskiner inom lantbruket har ofta en mycket lång användningstid inom sin verksamhet och då blir frågan om hur länge de skall registerhållas. Skapas denna form av register är det också viktigt om det endast gäller för nya maskiner eller om äldre skall registreras. Vi ser mest att det skapar ett merarbete för våra verksamheter utan att uppnå de mål som var avsikten med regeringsuppdraget.