Övergångsbestämmelser - miljökrav motorer Steg V

lantbrukare Roger Johansson Botans lantbruk Stumsnäs Dalarna

Europaparlamentet och ministerrådet har medgivit förlängda övergångsbestämmelser i förordning (EU) 2016/1628 (3), där det anges gränser för avgas- och partikelutsläpp. Det är maskiner med motorer i effektklassen 56 – >130 kW samt motorer med effekt från 300 kW som trots att de inte uppfyller kraven för Steg V ändå får tillverkas och släppas ut på marknaden.

Situationen har sitt ursprung i leveransförseningar i samband med pandemin i kombination med en något minskad försäljning. Det har gjort att motorer fortfarande står omonterade trots att de enligt det tidigare regelverket skulle ha varit monterade vid halvårsskiftet och satta på marknaden senast 31 december 2021

CEETTAR har stöttat de europeiska maskintillverkarnas arbete för att få igenom de här övergångsbestämmelserna. I CEETTAR:s hantering har vi medlemsorganisationer tillfrågats och LRF Entreprenad anser också att det är en klok hantering att förlänga övergångsbestämmelserna. Alternativet skulle ha varit att färdigtillverkade motorer hade skrotats eller möjligen kunnat genomgå kostsamma ombyggnader för att uppnå kraven i Steg V. Förutom att det hade varit ett väldigt resursslöseri så hade merkostnaderna sannolikt till stor del hamnat på köparkollektivet så det var en bra lösning med förlängda villkor, ur flera aspekter.