Palle Borgström kommer till Brunnby Lantbrukardagar

Missa inte Brunnby Lantbrukardagar den 6-7 juli på Brunnby gård utanför Västerås! LRFs förbundsordförande Palle Borgström gästar mässan, han deltar i en politisk debatt och han medverkar också i LRFs monter. Det blir också ett dialogmöte om skogsbrukets roll i ett mer hållbart samhälle.

Ta chansen att ta del av debatterna och att ta en fika med förtroendevalda i LRFs och Mellanskogs gemensamma monter!

Politisk debatt om lantbrukets långsiktiga förutsättningar

Torsdag 7 juli kl. 10.00 blir det på stora scenen en debatt om lantbrukets långsiktiga villkor och konkurrenskraft med LRFs förbundsordförande Palle Borgström och Kristina Yngwe (C), Magnus Oscarsson (KD), John Widegren (M), Åsa Eriksson (S), Roger Haddad (L) samt Maria Gardfjell (MP). Efteråt arrangeras en uppföljande frågestund med Palle och deltagande politiker i LRFs monter.

Dialogmöte om skogsbrukets roll i ett mer hållbart samhälle

Tillsammans med Mellanskog bjuder LRF in till ett öppet dialogmöte den 6 juli kl. 11 om skogsbrukets roll i ett mer hållbart samhälle. Dialogmötet utgår från det nationella skogsprogrammets vision: “Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.”

För att göra verklighet av visionen krävs genomtänkta åtgärder som bidrar till ökad skogstillväxt för att möta möjligheterna av en växande bioekonomi samtidigt som vi bevarar en stor biologisk mångfald. Vid dialogmötet diskuteras skogsbrukets möjligheter till att bidra till ett mer hållbart och klimatsmart samhälle och politikens förutsättningar att medverka till en sådan utveckling.

Maria Gardfjell (MP), John Widegren (M) och Kristina Yngwe (C) från riksdagens miljö- och jordbruksutskott deltar tillsammans med Paul Christensson, LRF Skogsägarna, Erika Eriksson och Thomas Claesson, Mellanskog, samt Per Pettersson, LRF Mälardalen.

Läs mer om Brunnby Lantbrukardagar och köp biljetter här:

brunnbylantbrukardagar.se

Välkomna till Brunnby, vi ses där!