Peter Kofoed om sitt första möte med landsbygdsministern

När vi äntligen fick en ny landsbygdsminister, Anna-Caren Sätherberg, så valde hon att lägga sitt första ministerbesök på en mjölkgård i Jämtland. Peter Kofoed, chef på LRF Mjölk, var en av dem som var med på besöket.

Vad var ditt första intryck av ministern?

Det var positivt! Vi besökte mjölkbönderna Åsa och Håkan Nilsson som tog väl hand om oss och visade upp sin fina gård utanför Östersund. Jag hade ett bra samtal med Anna-Caren Sätherberg som ställde många frågor och var genuint intresserad av mjölkproduktionen i Sverige.
Vad pratade ni om?

Bland annat den strategiska planen för jordbrukspolitiken (CAP) där jag fokuserade på att ge ministern en bild av läget för den svenska mjölken. Trots det tuffa läget med stigande kostnader, så sker det mycket positivt på gårdarna: Bönder satsar på biogas och solceller, de är världsbäst på djurhälsa och låg antibiotikaanvändning och rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött” att mjölkbönderna kan klara klimatkraven för 2045.
Vad har du för förväntningar på landsbygdsministern framöver?

Mjölken är ju motorn på landsbygden och baserat på det önskar jag att hon jobbar för att regeringen och myndigheterna hjälper till att underlätta för lantbruksföretagare i hela landet. Satsar de på mjölkbönderna, så stöttar de hela landsbygden.