Politisk påverkan i EU och i Sverige

CEETTAR Head of Secretariat (ungefär kansliansvariga) träffas någon gång per år för att diskutera gemensamma frågor lite utanför de detaljfrågor som behandlas av de olika kommittéerna kring skog, maskintjänster och landsbygdstjänster. Senast var det extra fokus på hur de olika entreprenadorganisationerna inom CEETTAR arbetar med näringspolitisk påverkan.

JK_09up42990

Vid mötet i mitten av oktober talade Ramon I Sumri från GD Agri (Generaldirektoratet för jordbruksfrågor) och berättade om arbetet med nya CAP. CEETTAR driver frågan att entreprenörer inom jordbruk ska vara berättigade till samma stöd för maskininvesteringar som lantbrukare. I extremfallet kan en lantbrukare få stöd för precisionsteknik som kanske bara kommer att användas i den egna verksamheten. En entreprenör däremot som kanske skulle använda tekniken på flera tusen ha kan inte få stöd. Om stöden ges för att skapa miljönytta är det oklokt att begränsa på det sättet. Frågan passades av Ramon till att den avgörs i de nationella strategiska planerna om hur CAP ska användas i de enskilda länderna.

Arie van der Greft från Nederländernas jordbruksdepartement berättade om hur de jobbar med sin strategiska plan. Därefter diskuterades hur vi enskilda medlemmar i CEETTAR jobbar med politisk påverkan i respektive land. Tack vare den svenska entreprenadbranschens täta koppling till det ordinarie lantbruket i Sverige finns inte samma friktion mellan entreprenörer och lantbrukare som i stora delar av övriga Europa. I Sverige tar LRF Entreprenad därför hjälp av övriga LRF i mycket av det politiska påverkansarbetet eftersom det finns så många väl upparbetade kontakter mellan LRF och politiker, departement och myndigheter.

I frågan om landsbygdsresursernas möjlighet att stötta räddningstjänsterna har LRF Entreprenad agerat via debattartiklar, möten med myndigheter och politikeruppvaktning men även tagit hjälp av LRFs förbundsordförande för kontakt med Inrikesminister Mikael Damberg. Det kan konstateras att driva näringspolitiska frågor för att förändra förutsättningar är ett långsiktigt arbete, inte alls samma snabba ryck som ofta är entreprenadföretagares vardag.