Pressträff om de höga elpriserna i södra Sverige

Den 25 augusti anordnade företrädare för det gröna näringslivet  och ledande regionpolitiker en gemensam pressträff för att stå upp mot de orimligt höga elpriserna i det södra elområdet där Jönköping, Skåne och Sydost ingår.

Pressträffen lockade ett stort medieuppbåd och fick ett bra  genomslag i både regional och nationell media. 

Budskapet från träffen till framförallt regering och riksdag var tydligt. Det höga elpriset påverkar just nu många företag i det gröna näringslivet negativt. Vi behöver ha samma elpris i hela landet för att råda bot på den akuta situationen. Genom att föreslå motköp av el kan man uppnå en bättre prisfördelning.

Branschen var enig om att elprischocken kan motverka den gröna omställningen och sätter många viktiga investeringar på lut men försätter också livsmedelsproduktionen i ett osäkert läge.

- Om inte något görs riskerar vi att många lantbrukare i södra Sverige ställer in delar av sin produktion och skjuter investeringar i ett läge när vi istället behöver öka matproduktionen, säger Skånes regionordförande Hans Ramel.

Regionråd Anna Jähnke, M, summerade samtliga partiers politiska stöd och uppbackning.

Följande från branschen deltog:

Hans Holmstedt, vd Lyckeby

Berith Apelgren, kommunikations- och hållbarhetschef, Pågen

Hans Ramel, regionordförande LRF

Bengt Persson, vd GroPro och styrelseordförande i Livsmedelsakademin

Erik Kvarnmo, vd Ekobalans

Eric White, vd Air Labels och styrelseordförande Packbridge

Mariethe Lindsjö, sales, Marketing & Innovation Director Smurfit Kappa Skandinavien

Se gärna Hans Ramels anförande från pressträffen på Youtube här.