Rapport från Hästdelegationen - augusti

häst

Hästdelegationen sammanträdde den 22 augusti 2022, mötet hölls digitalt. Här kan du läsa en rapport från mötet.


Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag inför varje delegationsmöte.

  • Val av ordförande och vice ordförande för LRF Häst
  • Aktuella frågor från respektive organisation
  • Pyralider, hästgödsel en möjlig källa
  • Skattefrågor, fortsatt fokus på moms och beskattningsbar person

HÄR kan du läsa hela rapporten.