Rapport från Hästdelegationen - maj

Hästar i Byskeby, Västerbotten

Hästdelegationen sammanträdde den 19 maj. Här kan du läsa en rapport från mötet.


Hästdelegationen sammanträdde den 19 maj 2022, mötet hölls
fysiskt och digitalt. Rapporten innehåller en sammanfattning av
punkterna på mötet samt information från den skriftliga
verksamhetsrapport som utgör underlag inför varje
delegationsmöte.

  • Aktuellt från respektive organisation
  • Skattefrågor i hästverksamhet, lägesrapport
  • Lägesrapport litteratursammanställning häst och miljömässig hållbarhet
  • Aktuellt läge i utredningen om veterinärtillgång
  • Hästen i CAP, djurvälfärdsersättningar och gräspaket
  • Hållbarhet/övergödning
  • Möte med Fritidsodlingens Riksförbund (FOR) om pyralider i hästgödsel via halm
  • Hästföretagarcentrum