Rapport från Hästdelegationen

Häst

Hästdelegationen sammanträdde den 10-11 oktober, här kan du läsa en rapport från mötet.Hästdelegationen sammanträdde den 10-11 oktober 2022, mötet hölls
semidigitalt och fokuserades på verksamhetsplanering inför 2023.
Rapporten innehåller en sammanfattning av de diskussioner som
utgjorde basen för verksamhetsplaneringen för LRF Häst för
kommande år. Beslut om verksamhetsplan och budget tas vid
kommande möte.

Läs rapporten från mötet.